Please fill in the following and we will get back to you within 2 working days.
Submit

“I CAN READ” НЬ ЯАГААД ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ УНШЛАГЫН ХӨТӨЛБӨР ВЭ?

Яагаад Эцэг эхчүүд “I Can Read”-г сонгодог вэ?
  • Боловсролын сэтгэл зүйчийн олон жилийн судалгааны үр дүнд бий болсон.
  • Дараах мэргэжилээр мэргэшсэн сурган хүмүүжүүлэгчидээр бүтээгдсэн: PhD, BA, MA, DipEd, Master of Letters, Literature, Linguistic and Psychology majors, 15 жилийн салбарын туршлага болон унших ур чадварыг олж эзэмшихүйн  судалгаанд суурилсан дипломны ажил.
  • ICR –г хөгжүүлэгчид нь “Pearson Education”-ны хэвлэн нийтлэсэн “Дислекси ба унших бэрхшээл” номын зохиогчид юм.  
  • Сингапур болон олон улсад туршиж, статистик мэдээлэлээр баталгаажсан хөтөлбөр юм.
  • 270,000 гаруй суралцагчидад амжилттайгаар сурсан.  
  • Профессор Брайн Бирн  (Цагаан толгойн зарчмууд номын зохиогч) унших үйл явцыг заадаг хамгийн оновчтой аргуудын өнөөгийн судалгаанд нийцэж байна гэж үнэлсэн.
  • Хэрэв та “I Can Read”-г сонговол,  19 жилийн туршид өөрийгөө батлан харуулсан, зах зээлийн тэргүүлэгч бөгөөд тухайн салбарын мэргэжилтнүүдээр дэмжигдсэн нэр хүндтэй системийг сонгож байна.  Нотолгоо нь тодорхой: “I Can Read”-тэй хамт байхад та буруудахгүй!