Please fill in the following and we will get back to you within 2 working days.
Submit

БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭРЭЙ

Та дэлхий даяар бичиг үсгийг түгээхэд тусалдаг эрч хүчтэй компанид ажиллах  сонирхолтой байна уу?  “I Can Read” нь ажиллахад хөгжилтэй, үр өгөөжтэй үргэлж дээш тэмүүлдэг байгууллага юм.   

БАГШ НАР (УНШЛАГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН)

Үүрэг

“I Can Read”-н бичиг үсгийн хичээлийг заана:

 • 2.5 – 12 насны хүүхдүүдтэй ажиллана.
 • “I Can Read” системийг ашиглан уншиж сурахаас өмнөх чадваруудыг хүүхдүүдэд заана.
 • “I Can Read” системийг ашиглан унших болон танин мэдэхүйн чадваруудыг заана.
 • Бичгийн чадваруудыг заана, үүнд дүрэм, хянан тохиолдуулах болон хэвлэн нийтлэх багтсан.
 • Аман танилцуулга болон харилцааны чадваруудыг заана.
 • Нийгэмшихүй чадварууд болон эерэг ангийн зан үйлийг хөгжүүлэхэд нь хүүхдүүдэд тусална.

Үнэлгээ хийх
 • Багш нар шинээр ирж буй суралцагчдаас урьдчилсан үнэлгээг авна.
 • Багш суралцагчдын хувьчилсан явцыг хянах зорилгоор хичээлийн цагаар үнэлгээг тогтмол хийнэ.
Харилцаа
 • Багш нар албан болон алба бус уулзалт мөн хуваарьт эцэг эх багш нарын уулзалтуудаар дамжуулан эцэг эхчүүдтэй нээлттэй харилцааг хадгална.
 • Багш нар хичээл заасан өдрийн ирцийн бүртгэлийг хөтлөх ба суралцагч төвшин ахих болсон үед Төвийн Менежментийн багт мэдэгдэх үүрэгтэй.
 • Багш нар Сургалтын Төвийн Багийн ээлжит хуралд хамрагдана.
Суралцагчдын өсөлт хөгжил болон тогтвортой суралцах нөхцөлд оруулах хувь нэмэр
 • Үнэлгээний үйл явцыг дээд зэргээр ихэсгэснээр бүртгэлийг нэмэгдүүлэх
 • Заах үйл явцыг дээд зэргээр сайжруулснаар суралцагчдын үргэлжлүүлэн суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх.
Шаардлаг:
 • Баклавар болон түүнээс зэрэгтэй, Заах/Боловсрол судлал/Бага насны хүүхэд/Судлал/Англи хэл/Англи хэл Уран зохиол эсвэл хэл шинжлэлийн чиглэлээр мэргэшсэн бол сайн.
 • Бүх нийтээр танигдсан дуудлага аялгуутай болон Англи хэлний маш сайн чадвартай унаган Англи хэлтэй хүн.
 • Доод тал нь 2 жилийн заах эсвэл ижил төстэй мэргэжлийн туршлагатай.
  Бага насны хүүхдүүдэд заах хүсэл эрмэлзэлтэй.
 • Маш хүчтэй харилцааны болон хүмүүс хоорондын харилцаатай холбогдох чадвартай.
 • Хамт ажиллаж буй багш нар болон Сургалтын Төвийн Менежментийн багтай хамтран ажиллах чадвартай.
 • Өндөр төвшний шударга байдал болон мэргэжлийн төвшинд ажиллах чадвартай.

VIEW MORE ҮНЭГҮЙ

VIEW MORE ҮНЭГҮЙ