Please fill in the following and we will get back to you within 2 working days.
Submit

Яагаад уншихад зарим бэрхшээлүүд тулгардаг вэ?

Олон хүүхэд уншихад бэрхшээлтэй болоход нөлөөлдөг хэд хэдэн хүчин зүйлс байдаг.  Тэдгээрийг сэтгэл судлаач, “I Can Read”-н үүсгэн байгуулагчид болох Антони Эрншав болон Аннабел Сержент нарын зохиосон “Pearson education”-р хэвлэн нийтлэгдсэн “Дислекси болон бусад унших бэрхшээлүүдтэй ажиллах нь ” номонд дэлгэрэнгүй тусгасан байна.
Унших хөгжлийг судлаач сэтгэл зүйчийн хувьд 15 жилийн хугацаанд судалсны дараа ерөнхий тохиолдол унших чадвар муу байгаа нь үр нөлөөгүй мөн хангалтгүй заах арга зүйн үр дүн юм гэдэг санааг дэмжиж байна.  

Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөнхий тохиолдолд хүүхдүүдэд сайн заагаагүй учраас хүүхдүүд хялбархнаар унших эсвэл сайн уншиж тал дээр бүтэлгүйтдэг. Багш нарын хувьд уншиж сурахаас өмнөх хангалттай, өөрөөр хэлбэл авиа зүйн бол үечлэлийн тухай шаардлагатай бэлтгэгдээгүй суралцагчдад цагаан толгойг зааж эхэлдэг нь анхлан уншиж сурч буй суралцагчдыг эргэлзээтэй байдалд хүргэдэг байна.  

Манай хөтөлбөрийн дагуу уншлагын мэргэшсэн багш нараар заалгаснаар суралцагчид унших нь хөгжилтэй бас сонирхууштай зүйл юм байна гэдгийг таньж мэдэх болно гэж “I Can Read” амлаж байна.  

Та өөрт ойр байгаа “I Can Read” төвийг зорисноор илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл эсвэл уншлагын үнэлгээний оношилгооны цаг захиалах боломжтой болно.