Please fill in the following and we will get back to you within 2 working days.
Submit

Бидэнд хамгийн шилдэг унших хөтөлбөр бий!

Яагаад “I Can Read” дэлхийн шилдэг унших хөтөлбөр вэ? Яагаад “I Can Read” эцэг эхчүүдийн сонгодог систем вэ?
Учир нь бусад ямар ч унших хөтөлбөр дараах шаардлагыг хангаж чадахгүй:
  • Боловсролын сэтгэл зүйчийн олон жилийн судалгааны үр дүнд бүтээгдсэн
  • Дараах мэргэжлээр мэргэшсэн  сурган хүмүүжүүлэгчдээр бүтээгдсэн: PhD, BA, MA, DipEd, Master of Letters, Literature, Linguistic and Psychology majors, 15 жилийн салбарын туршлага болон унших ур чадварыг олж эзэмшихүйн  судалгаанд суурилсан дипломын ажил.
  • ICR –г хөгжүүлэгчид нь “Pearson Education”-ны хэвлэн нийтэлсэн “Дислекси ба унших бэрхшээл” номын зохиогчид юм.
  • Сингапур болон олон улсад туршиж, статистик мэдээллээр баталгаажсан хөтөлбөр юм.
  • 270,000 гаруй суралцагчдад амжилттайгаар сурсан. 
  • Профессор Брайн Бирн  (Цагаан толгойн зарчмууд номын зохиогч), тус хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгаа шинлжилгээр баталгаажсан уншихыг заадаг хамгийн оновчтой аргуудтай нийцэж байна хэмээн үнэлсэн.
Хэрэв та “I Can Read”-г сонговол,  19 жилийн туршид өөрийгөө батлан харуулсан, зах зээлийн тэргүүлэгч бөгөөд тухайн салбарын мэргэжилтнүүдээр дэмжигдсэн нэр хүндтэй системийг сонгож байна.  Нотолгоо нь тодорхой: “I Can Read”-тэй хамт байхад та буруудахгүй!